top of page

Zbiornik przeciwpożarowy 50m³ zgodny z PN-B-02857:2017-04

Przeciwpożarowy zbiornik wodny o pojemności nominalnej 50m³ to używany zbiornik stalowy po remoncie generalnym w kształcie walca z elipsoidalnie wypukłymi dennicami, posiadający prostopadłościenną zrębnicę spawaną do płaszcza zbiornika, umożliwia ona nadbudowę studzienki.

Podstawowe dane techniczne zbiornika

zbiornik przeciwpożarowy
zbiorniki ppoż
zbiorniki ppoz
zbiornik ppoż podziemny
zbiornik 50m3
zbiornik przeciwpożarowy
zbiornik wody ppoż
zbiornik ppoż
PN-B-02857:2017-04
zbiornik 100m3
przeciwpożarowy zbiornik wodny
duray
zbiornik ppoż 100m3
zbiornik ppoż 50m3
zbiornik ppoż 200m3
zbiornik na rsm
zbiorniki używane
zbiorniki po remoncie
szambo
szambiarka
beczka stalowa
zbiornik stalowy
podpora siodłowa
zbiornika
zbiorniki opolskie

 • pojemność maksymalna: 

 • pojemność nominalna*:

 • długość całkowita:

 • średnica zewnętrzna:

 • grubość płaszcza min.:

 • grubość dennic min.:

 • właz (wymiary wew. zrębnicy):

 • ilość włazów:

 • ilość uchwytów transportowych:

 • ciężar całkowity:

    *) zgodnie z §3.17 PN-B-02857:2017-04

54 [m³];

50 [m³];

8500 [mm];

2800 [mm];

7 [mm];

7 [mm];

840 x 840 [mm];

1 [szt.];

8 [szt.];

5600 [kg].

Wyposażenie zbiornika

 • przewód ssawny wg §3.12 i §4.9 PN-B-02857:2017-04;

 • nasada typu 110 wg PN-M-51038;

 • pokrywa nasady typu 110 wg PN-M-51024;

 • przewód doprowadzający wodę wg §4.12.1 PN-B-02857:2017-04 z zaworem odcinającym;

 • komplet śrub;

 • odwodnienie przewodu ssawnego wg §4.9 PN-B-02857:2017-04;

 • przewód przelewowy DN80 GZ zgodny z §4.12.1 PN-B-02857:2017-04;

 • listwa pomiarowa umożliwiająca określenie ilości wody w zbiorniku wg §4.12.6 PN-B-02857:2017-04;

 • vortex inhibitor - wg PN-EN 12845;

 • spawana do płaszcza zrębnica umożliwiająca nadbudowę studzienki;

 • drabinka umożliwiająca zejście na dno zbiornika.

Dokumentacja zbiornika lub zespołu zbiorników

Dokumentacja zbiornika zawiera w szczególności:

 • Deklaracja Zgodności wyrobu z PN-B-02857:2017-04;

 • rysunki;

 • protokół wykonania próby szczelności zbiornika i przewodów ssawnych;

 • protokół badań środowiskowych w przypadku zbiorników używanych;

 • karty charakterystyki użytych materiałów antykorozyjnych, farb, łączników.

Załadunek i transport

Załadunek w cenie oferty.

Transport zbiornika kalkulowany oddzielnie na podstawie adresu dostawy.

Cena netto Ex Works

cena i dostępność na zapytanie

Opcjonalne elementy zbiornika za dodatkową opłatą

 • przewód ssawny wykonany ze stali nierdzewnej:

 • wzmocnienie zbiornika montowanego pod placami manewrowymi, parkingami:

 • metalowa studzienka z klapą malowaną proszkowo:

 • uchwyty umożliwiające kotwienie zbiornika do fundamentu:

 • zawór pływakowy na przewodzie doprowadzającym wodę:

2.900,- PLN;

na zapytanie;

4.920,- PLN;

1.200,- PLN

3.200,- PLN

Gwarancja

Na zbiorniki udzielana jest 24 miesięczna gwarancja.

Warunki dostawy

Do niniejszej oferty zastosowanie mają Ogólne Warunki Dostawy Oraz Montażu Zbiorników.

bottom of page