top of page

Podziemne zbiorniki przeciwpożarowe

50

100

150

200

Zbiorniki przeciwpożarowe

Przeciwpożarowe zbiorniki wodne podziemne - pojemnik dowolnego kształtu bądź grupa odpowiednio połączonych ze sobą pojemników, przeznaczony do magazynowania wody do celów przeciwpożarowych, w którym dno i obudowa znajdują się poniżej poziomu otaczającego terenu, a przykrycie zbiornika znajduje się na lub poniżej poziomu otaczającego terenu.

chemiboy 3 dane techniczne

Ogólne informacje i dane techniczne zbiorników

Oferujemy:

zbiornik przeciwpożarowy
zbiorniki ppoż
zbiorniki ppoz
zbiornik ppoż podziemny
zbiornik 50m3
zbiornik przeciwpożarowy
zbiornik wody ppoż
zbiornik ppoż
PN-B-02857:2017-04
zbiornik 100m3
przeciwpożarowy zbiornik wodny
duray
zbiornik ppoż 100m3
zbiornik ppoż 50m3
zbiornik ppoż 200m3
zbiornik na rsm
zbiorniki używane
zbiorniki po remoncie
szambo
szambiarka
beczka stalowa
zbiornik stalowy
podpora siodłowa
zbiornika
zbiorniki opolskie

Przedmiotem naszej oferty jest kompleksowa dostawa przeciwpożarowych zbiorników wodnych tj. od projektu do dostawy na miejsce montażu. Zbiorniki przeznaczone są do magazynowania wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru, będących przedmiotem normy Polskiej Normy PN-B-02857:2017-04 określonym w §3.2. o nominalnej pojemności zgodnie z §3.17 PN-B-02857:2017-04 wynoszącej od 50m3 do 1000m3 - jest to objętość wody która jest zawsze dostępna do celów przeciwpożarowych.

Oferowane zbiorniki lub zespoły zbiorników to nowe lub używane zbiorniki stalowe po remoncie generalnym w kształcie walca z stożkowo lub elipsoidalnie wypukłymi dennicami, posiadające prostopadłościenne zrębnice spawane do płaszcza zbiornika umożliwiające nadbudowę studzienek.

 • przewód ssawny wykonany ze stali nierdzewnej;

 • wzmocnienie zbiornika montowanego pod placami manewrowymi, parkingami;

 • metalowa studzienka z klapą malowaną proszkowo montowana do zrębnicy za pomocą śrub;

 • uchwyty umożliwiające kotwienie zbiornika do fundamentu;

 • zawór pływakowy na przewodzie doprowadzającym wodę.

Opcjonalne wyposażenie zbiorników zgodnych z PN-B-02857:2017-04

Standardowe wyposażenie zbiorników zgodnych z PN-B-02857:2017-04

 • przewód ssawny wg §3.12 i §4.9 PN-B-02857:2017-04 zakończony nasadą typu 110 wg PN-M-51038 oraz pokrywą typu 110 wg PN-M-51024;

 • przewód doprowadzający wodę wg §4.12.1 PN-B-02857:2017-04 z zaworem odcinającym;

 • komplet śrub;

 • odwodnienie przewodu ssawnego wg §4.9 PN-B-02857:2017-04;

 • przewód przelewowy zgodny z §4.12.1 PN-B-02857:2017-04;

 • listwa pomiarowa umożliwiająca określenie ilości wody w zbiorniku wg §4.12.6 PN-B-02857:2017-04;

 • vortex inhibitor - wg PN-EN 12845;

 • spawana do płaszcza zrębnica umożliwiająca nadbudowę studzienki;

 • drabinka umożliwiająca zejście na dno zbiornika;

Dokumentacja zbiornika lub zespołu zbiorników

Dokumentacja zbiornika zawiera w szczególności:

 • Deklaracja Zgodności wyrobu z PN-B-02857:2017-04;

 • rysunki;

 • protokół wykonania próby szczelności zbiornika i przewodów ssawnych;

 • protokół badań środowiskowych w przypadku zbiorników używanych;

 • karty charakterystyki użytych materiałów antykorozyjnych, farb, łączników.

Dostawy realizujemy kompleksowo tj. z załadunkiem i transportem zbiorników naczepami niskopodwoziowymi do miejsca montażu zbiornika. 

Ze względu na to iż transport zbiorników jest transportem ładunków PONADGABARYTOWYCH jego koszt i data jest zawsze kalkulowany odrębnie.

Załadunek i transport

bottom of page