top of page
Obraz.jpg

Zbiornik przeciwpożarowy 200m³ zgodny z PN-B-02857:2017-04

Przeciwpożarowy zbiornik wodny, przeznaczony do magazynowania wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru będącego przedmiotem normy PN-B-02857:2017-04 określonym w §3.2. o pojemności określonej zgodnie z §3.17 PN-B-02857:2017-04 oraz §9.3.5 PN-EN 12845  wynoszącej 195m3 - objętość wody która jest zawsze dostępna do celów przeciwpożarowych.  
To nowy zbiornik stalowy, podziemny, o osi poziomej, w kształcie walca, z elipsoidalnie wyoblonymi dennicami, posadowiony na 5szt. podpór siodłowych, posiadający prostopadłościenną zrębnicę spawaną do płaszcza zbiornika, umożliwiającą nadbudowę studzienki. 
Zbiornik z zewnątrz zabezpieczony został antykorozyjnie.
Zbiornik posiada prostopadłościenną studzienką, montowaną za pomocą śrub do zrębnicy. Studzienka wyposażona  jest w drabinkę umożliwiającą zejście na dno zbiornika, klapę z uchwytem malowaną proszkowo, zawory odwadniające przewody ssawne oraz instrukcję użytkowania.
Zbiornik został poddany ciśnieniowej próbie szczelności na co wystawione zostały protokoły badań szczelności oraz odgazowany, na co zostanie wystawiony protokół badań środowiskowych.
Do dokumentacji zbiornika tj. Deklaracji Zgodności z PN-B-02857:2017-04, protokołów badań szczelności oraz protokołów badań środowiskowych dołączone zostaną rysunki techniczne, obliczenia pojemności, karty charakterystyki/atesty użytych materiałów antykorozyjnych, farb, łączników.

Podstawowe dane techniczne zbiornika

 • pojemność maksymalna: 

 • pojemność nominalna*:

 • długość całkowita:

 • średnica zewnętrzna:

 • grubość płaszcza min.:

 • grubość dennic min.:

 • właz (wymiary wew. zrębnicy):

 • ilość włazów:

 • ciężar całkowity:

    *) zgodnie z §3.17 PN-B-02857:2017-04

200 [m³];

195 [m³];

26000 [mm];

3200 [mm];

9 [mm];

9 [mm];

840 x 840 [mm];

1 [szt.];

24500 [kg].

zbiornik przeciwpożarowy
zbiorniki ppoż
zbiorniki ppoz
zbiornik ppoż podziemny
zbiornik 50m3
zbiornik przeciwpożarowy
zbiornik wody ppoż
zbiornik ppoż
PN-B-02857:2017-04
zbiornik 100m3
przeciwpożarowy zbiornik wodny
duray
zbiornik ppoż 100m3
zbiornik ppoż 50m3
zbiornik ppoż 200m3
zbiornik na rsm
zbiorniki używane
zbiorniki po remoncie
szambo
szambiarka
beczka stalowa
zbiornik stalowy
podpora siodłowa
zbiornika
zbiorniki opolskie

Wyposażenie zbiornika

 • 2 x przewód ssawny wg §3.12 i §4.9 PN-B-02857:2017-04;

 • nasada typu 110 wg PN-M-51038;

 • pokrywa nasady typu 110 wg PN-M-51024;

 • przewód doprowadzający wodę wg §4.12.1 PN-B-02857:2017-04 z zaworem odcinającym;

 • komplet śrub;

 • odwodnienie przewodu ssawnego wg §4.9 PN-B-02857:2017-04;

 • przewód przelewowy DN80 GZ zgodny z §4.12.1 PN-B-02857:2017-04;

 • listwa pomiarowa umożliwiająca określenie ilości wody w zbiorniku wg §4.12.6 PN-B-02857:2017-04;

 • vortex inhibitor - wg PN-EN 12845;

 • spawana do płaszcza zrębnica umożliwiająca nadbudowę studzienki;

 • drabinka umożliwiająca zejście na dno zbiornika.

Dokumentacja zbiornika lub zespołu zbiorników

Dokumentacja zbiornika zawiera w szczególności:

 • Deklaracja Zgodności wyrobu z PN-B-02857:2017-04;

 • rysunki;

 • protokół wykonania próby szczelności zbiornika i przewodów ssawnych;

 • protokół badań środowiskowych w przypadku zbiorników używanych;

 • karty charakterystyki użytych materiałów antykorozyjnych, farb, łączników.

Załadunek i transport

Załadunek w cenie oferty.

Transport zbiornika kalkulowany oddzielnie na podstawie adresu dostawy.

Cena netto Ex Works

cena i dostępność na zapytanie

Opcjonalne elementy zbiornika za dodatkową opłatą

 • przewód ssawny wykonany ze stali nierdzewnej:

 • wzmocnienie zbiornika montowanego pod placami manewrowymi, parkingami:

 • metalowa studzienka z klapą malowaną proszkowo:

 • uchwyty umożliwiające kotwienie zbiornika do fundamentu:

 • zawór pływakowy na przewodzie doprowadzającym wodę:

1.800,- PLN;

na zapytanie;

2.800,- PLN;

600,- PLN

2.800,- PLN

Gwarancja

Na zbiorniki udzielana jest 24 miesięczna gwarancja.

Warunki dostawy

Do niniejszej oferty zastosowanie mają Ogólne Warunki Dostawy Oraz Montażu Zbiorników.

bottom of page